پیدا

علی و حجت

درخواست حذف اطلاعات

حجت اشرف زاده را توی کلیپ هایش میبینم چهره ی علی چنگیزی می آید جلوی چشمم...به چشم من خیلی شبیه هم هستند..حالا نیایید بگویید نه ه ه ه ه دماغش اصلا شبیه نیست یا فلان یا بهمان.. از دور نگاه کنی حس میکنی قالب ساخت دوتایی شان یکی است..علی الخصوص که هردو عینکی هم هستند. . در هر حال شک ندارم با یک قالب خدا گل وجودشان را ساخته و البته عصاره ی هنر را به هردوشان اضافه کرده...البته وقتی داشته با قطره چکان هنر را میچکانده برای علی را روی فکرش ریخته برای حجت را روی حنجره اش...اینطور....