پیدا

این چرک کف دست کثیف

درخواست حذف اطلاعات

یکی از مزیت های پولدار بودن این است که دیگر نمیترسی اگر ی بیاید چیزی بگوید که ناراحتت کند .در عرض سه ثانیه توی ذهنت رویش خط میزنی و دیگر برایت اهمیت ندارد که طرف است یا سفیر یا است یا پرفسور است... و جالب اینکه آن ح درونی که در تو اتفاق می افتد باعث می شود که یارو اتفاقا بیاید و بیافتد به دست و پایت...حس فوق العاده لذت بخشی میتواند باشد اینکه بدانی میتوانی در حد بقیه و حتی بالاتر از آنها باشی.. خیلی جالب است این قضیه چون دقیقا به اعتماد به نفسی برمیگردد که پول برایت میسازد و من به هیچ عنوان قبول ندارم که پول بد است و شعور نمی آورد و اینها...اتفاقا پول فرهنگ می آورد در خیلی جاها و اگر هم نیاورد باز هم در نهایت بهتر از بیشعوری ناشی از بی پولی است. ..اما در این بین خوش به سعادت انی که عزت نفسشان بیشتر از اعتماد به نفسشان است و کاملا هم درونیست نه منشعب از شرایط بیرونی... پی نوشت:با اینحال باز هم میگویم که پول عجب چیزیست..میتوانی دهان هر مفت گویی را چنان ببندی که تا آ عمرش خفه خون بگیرد و حرف نزند و بدانی که باز هم دوستت دارد???? پی نوشت ۲: من این حس را تجربه نکرده ام و فقط به عنوان یک شخص سوم نظاره گر بودم...بی شک همه همچون چیزی را دیده اند حالا من ففط نوشتمش????